Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Μετά από συνεχή και αδιάλειπτη συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και την Κυβέρνηση, ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Βουλή των Ελλήνων η Υπουργική Τροπολογία με αριθμό 205/25/12-02-2016 με την οποία επιλύεται οριστικά το από το 2010 εκκρεμές ζήτημα σχετικά με τον καθορισμό νέου εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή Προέδρου και Μελών στην Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων. Με την τροπολογία αυτή, που συμπεριελήφθη ως άρθρο 84 στο Νόμο 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού Έργου και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 21/Α/21-02-2016), επιλύονται και άλλα εκκρεμή ζητήματα όπως π.χ. θέματα ασυμβιβάστων και κωλυμάτων εκλογής, ενώ διευρύνεται το εκλεκτορικό σώμα που πλέον συμπεριλαμβάνει όχι μόνο το Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων όπως επανειλημμένα είχε προτείνει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή με αποφάσεις του Δ.Σ. και προσωπικές επιστολές του τότε Δημάρχου προς την τότε ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και όλους τους αιρετούς εκπροσώπους όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Κυθήρων και Αντικυθήρων. Με τον τρόπο αυτόακολουθείται πλέον η παλαιά αντιπροσωπευτικότητα της Επιτροπής που υπήρχε πριν την ψήφιση του Νόμου Καποδίστριας όταν το εκλεκτορικό σώμα αποτελούνταν από τα 14 Κοινοτικά Συμβούλια της Επαρχίας Κυθήρων. Πρόκειται για μια γενναία και ουσιαστική θεσμική αλλαγή και μια άκρως σημαντική αναβάθμιση του Θεσμού, για την οποία η Δημοτική Αρχή εργάστηκε σκληρά και είναι περήφανη για το θεσμικό αποτέλεσμα που προέκυψε, ενώ συνεργάστηκε με τα κυβερνητικά στελέχη στο νησί που από την πρώτη στιγμή έστερξαν στη σημαντική αυτή προσπάθεια με τρόπο επαινετό.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ρύθμιση επιχειρήθηκε να ψηφιστεί και στα μέσα Δεκεμβρίου του 2015 με εντελώς διαφορετική διατύπωση και χωρίς να επιλύει ζητήματα ασυμβιβάστων και κωλυμάτων καθώς και άλλα διαδικαστικά περί της εκλογής. Τότε η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με την διοίκηση της Επιτροπής αντέδρασαν οξύτατα καθώς δεν είχαν ενημερωθεί για την επιχειρούμενη ρύθμιση και θεώρησαν θεσμικό ατόπημα την ψήφιση ενός τόσο σημαντικού νομοθετήματος για το νησί εν πλήρει αγνοία των τοπικών αρχών και φορέων. Προκειμένου να αποσυρθεί προσωρινά η τότε ρύθμιση και να επανέλθει μετά από συνεννόηση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους Θεσμούς, εστάλη επιστολή στον αρμόδιο Υπουργό με την επίκληση σοβαρής διαφωνίας επί του εκλεκτορικού σώματος, καθώς μόνο μία τέτοια διαφωνία θα δικαιολογούσε την πρόσκαιρη απόσυρση της ρύθμισης σύμφωνα με τα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου που δήλωσαν ξεκάθαρα ότι «οι νόμοι δεν αποσύρονται για λόγους ηθικούς αλλά ουσιαστικούς». Η τότε εκφρασθείσα διαφωνία λοιπόν έγινε απόλυτα προσχηματικά και ουδόλως απηχούσε και απηχεί τις πραγματικές απόψεις της Δημοτικής Αρχής για το εκλεκτορικό σώμα, καθώς η επιτευχθείσα διεύρυνση του εκλεκτορικού σώματος (44 μέλη έναντι των 18 που επιμόνως ζητούσε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή) προέκυψε μετά από αίτημα και πρόταση του Δήμου προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Μάλιστα στη σχετική συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής (12/02/2016) ο αρμόδιος Υφυπουργός κ. Ιωάννης Μπαλάφας τόνισε με έμφαση (02:37) τα εξής: «σε συνεργασία – το τονίζω αυτό – με τη Δημοτική Αρχή των Κυθήρων – το τονίζω». Επιπλέον γίνεται μνεία ότι οι απόψεις του νυν Δημάρχου για το εκλεκτορικό σώμα εκφράστηκαν αρχικά με την 73/2012 απόφαση της Εγχωρίου Περιουσίας που ζητούσε από το Υπουργείο να συμπεριληφθούν όλοι οι αιρετοί των Κυθήρων (και οι τοπικοί) σε αντίθεση με την απόφαση του Δ.Σ. 239/2012 και την επιστολή με αρ. πρωτ. 39/15/2870/16-09-2015 του τότε Δημάρχου Κυθήρων κ. Κουκούλη προς τον τότε Υπουργό κ. Μιχελάκη που επίμονα ζητούσαν τον αποκλεισμό από το εκλεκτορικό σώμα όλων των τοπικών προέδρων, εκπροσώπων και μελών της Δημοτικής Κοινότητας Αντικυθήρων και όλων των τοπικών κοινοτήτων των Κυθήρων, ενώ μεταξύ άλλων πρωτοφανών για το αυτοδιοίκητο και την ιστορία του Θεσμού προτάσεων, ζητούσαν προέγκριση του προϋπολογισμού της Επιτροπής από το Δημοτικό Συμβούλιο προσπαθώντας να καταργήσουν – χωρίς αποτέλεσμα φυσικά – το ανεξάρτητο, αυτοδιοίκητο και αυτεξούσιο του πιο ιστορικού και παλαιού Θεσμού αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, όπως διασφαλίζεται με το Π.Δ.272/1985.
Αποδεικνύεται περίτρανα λοιπόν ότι:
1.       Η Δημοτική Αρχή κατάφερε να νομοθετηθεί αυτολεξεί η πρότασή της για τη νέα ρύθμιση της Εγχωρίου Περιουσίας, κατορθώνοντας να συμπεριλάβει και αρκετά άλλα θέματα σε σχέση με την αρχική ρύθμιση η οποία ήταν ατελής σε πολλά της σημεία.
2.   Υπήρξε διαρκής και αποδοτική συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και με κυβερνητικά στελέχη των Κυθήρων που από την πρώτη στιγμή αντιλήφθηκαν την ορθότητα της πρότασης που τελικά ψηφίστηκε και μάλιστα από όλα τα κόμματα της Βουλής.
3.    Η κατά τον Δεκέμβριο 2015 διατυπωθείσα διαφωνία της Δημοτικής Αρχής σχετικά με τη σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος έγινε απόλυτα προσχηματικά καθώς ήταν – κατά τα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου – ο μοναδικός τρόπος προσωρινής απόσυρσης της αρχικής (και ατελούς σε πολλά σημεία) ρύθμισης και επαναφοράς της μετά τις εορτές όπως και τελικά συνέβη.
4.   Το συγκεκριμένο νομοθέτημα διευρύνει μετά από σχεδόν 20 χρόνια το εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή της Εγχώριας Περιουσίας, συγκεκριμενοποιεί τα ασυμβίβαστα και απαγορεύει την υποψηφιότητα σε οποιονδήποτε έχει οφειλές προς την Επιτροπή ή τα Ιερά Προσκυνήματα. Παράλληλα προβλέπει πλειοψηφία δύο τρίτων για την εκλογή του Προέδρου και απλή αναλογική για την εκλογή των μελών με στόχο την εκπροσώπηση στην Επιτροπή όλων των τάσεων που υπάρχουν αναφορικά με την αξιοποίηση και προστασία της κοινής περιουσίας.
Χρέος του νέου Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής που θα προκύψουν σε λίγους μήνες είναι πρώτα και κύρια η προστασία της περιουσίας απέναντι σε κάθε πιθανή κακόβουλη ενέργεια και διεκδίκηση, η πρόοδος και ανάπτυξη του πολλά υποσχόμενου πολιτιστικού και προσκυνηματικού τουρισμού μέσα από την προβολή των Ιερών Προσκυνημάτων σε συνεργασία με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη και τα νέα Εκκλησιαστικά Συμβούλια που θα ορισθούν και φυσικά η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης με τρόπο βιώσιμο και λελογισμένο που θα λαμβάνει υπόψη του την φέρουσα ικανότητα των τοπικών πόρων και θα αποτρέπει λανθασμένες επιλογές που έγιναν σε άλλα νησιά και αλλοίωσαν το φυσικό και δομημένο περιβάλλον με τρόπο δυστυχώς μη αναστρέψιμο.Η τεράστια πλειοψηφία των Κυθηρίων και Αντικυθηρίων γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται την αξία του Θεσμού της Εγχωρίου Περιουσίας και θα στηρίξουν τη νέα Επιτροπή στο δύσκολο έργο που θα αναλάβει σε μια περίοδο πολύ κρίσιμη για τον τόπο μας. Πριν λίγα χρόνια η γνωστή στα Κύθηρα ακαδημαϊκός κα. Χρύσα Μαλτέζου – ιστορικός διεθνούς κύρους – είχε τονίσει με έμφαση στον τότε Πρόεδρο της Επιτροπής και νυν Δήμαρχο κ. Ευστράτιο Χαρχαλάκη κατά τη διάρκεια μιας ημερίδας στην Αθήνα τα εξής: «σηκώνετε στην πλάτη σας τον σημαντικότερο Θεσμό της Ελλάδας». Η σημασία και η αξία της Εγχωρίου Περιουσίας είναι τεράστια και η παρούσα Δημοτική Αρχή θα την διαφυλάξει και θα την αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο, προστατεύοντας την κοινή περιουσία και αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα τοπικής ανάπτυξης σε διαρκή και στενή συνεργασία με τη νέα διοίκηση που θα αναδειχθεί σε λίγους μήνες.

Η Δημοτική Αρχή αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, τον Υφυπουργό κ. Ιωάννη Μπαλάφα, τον Γ.Γ. του Υπουργείου κ. Κώστα Πουλάκη, τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Γεώργιο Κασιμάτη καθώς και τους κ.κ. Εμμανουήλ Τριφύλλη και Μανόλη Χάρο για την σημαντική συμβολή τους στην οριστική επίλυση μια εκκρεμότητας έξι και πλέον ετών.
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Μπαλάφας μιλάει στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για τη νέα ρύθμισης της Εγχωρίου Περιουσίας:


Πηγή: kythira.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου