Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28/1 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - VIDEO)

Συνεδρίασε το απόγευμα της Τρίτης 27/01 το Δημοτικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του κ. Λάζαρου Βέζου.
Από τις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης παρόντες μόνο οι κ.κ. Εμμανουήλ Χάρος και Αντώνης Λαχανάς. Ο αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κομηνός ενημέρωσε το σώμα σχετικά με τα εξής ζητήματα (ο κ. Δήμαρχος βρίσκεται στα Αντικύθηρα):

Α) σχετικά με την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για το νέο ασφαλτοτάπητα στον κεντρικό δρόμο στο ύψος των Φατσαδίκων καθώς και την άμεση κλήση του αναδόχου για προσκόμιση εγγυητικής επιστολής και υπογραφή της σύμβασης.

Β) σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση χρήσης των παιδικών χαρών του Δήμου, οι οποίες παραλήφθηκαν χωρίς να διαθέτουν τις προβλεπόμενες από το Νόμο υποδομές. Η Δημοτική Αρχή θα προβεί στη σύνταξη μελέτης για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών και τη νόμιμη αδειοδότηση και λειτουργία τους με τήρηση όλων των κανόνων και προδιαγραφών ασφαλείας που προβλέπονται από τη νομοθεσία. 

Γ) σχετικά με το έργο της διαπλάτυνσης του κεντρικού δρόμου, ύστερα από τα στοιχεία που απέστειλε στο Δήμο μας ο ανάδοχος κ. Παν. Τσαουσίδης, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Το έργο με τίτλο «Συντήρηση Επαρχιακού και Λοιπού Οδικού Δικτύου Νήσου Κυθήρων» με προϋπολογισμό μελέτης 890.000€ (με το Φ.Π.Α.) εκτελείται με ευθύνη και πόρους της Περιφέρειας και χωρίς καμία απολύτως εμπλοκή του Δήμου Κυθήρων. Η δημοπρασία έγινε στις 25/02/2014, ακολούθησε προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η σύμβαση με τον ανάδοχο (Παναγιώτης Τσαουσίδης) υπογράφτηκε στις 20/08/2014. Κατά την ημέρα δημοπρασίας και υπογραφής της σύμβασης δεν υπήρχε καμία αδειοδότηση για την εκτέλεση του έργου. Υπήρχε μόνο Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που παρατάθηκε μέχρι το 2017 και αφορά εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν μόνο στο υπάρχον οδόστρωμα και όχι σε περιπτώσεις διαπλατύνσεων και νέων εκσκαφών. Μετά από σήμα διακοπής εργασιών από την Αρχαιολογία (Οκτώβριος), η επιβλέπουσα υπηρεσία ενήργησε και δόθηκε άρση της διακοπής. 
Για την κατασκευή του έργου σύμφωνα με τη μελέτη (διαπλάτυνση, εκσκαφές, κατασκευή τάφρου, οχετών, αποκατάσταση ερεισμάτων για την προστασία από τα όμβρια ύδατα κ.λπ.) απαιτείται άδεια επέμβασης από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η άδεια επέμβασης απαιτεί και απόφαση χαρακτηρισμού δασικής έκτασης, που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία και έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης. 
Παράλληλα η επιβλέπουσα υπηρεσία δεν έχει ακόμα προβεί σε αναζήτηση τυχόν ιδιοκτησιών στην περιοχή επέμβασης, γεγονός που σημαίνει ότι κατά την δημοπράτηση του έργου και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης δεν είχε υπάρξει καμία προεργασία για να ληφθούν όλες οι απαραίτητες συναινέσεις από τους ιδιοκτήτες στις περιοχές επέμβασης ούτε φυσικά οι απαιτούμενες από το νόμο αδειοδοτήσεις, με αποτέλεσμα αυτήν την μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών, για την οποία δεν υπάρχει ουδεμία ευθύνη ή εμπλοκή του Δήμου.

Το ΔΣ έλαβε αποφάσεις σχετικά με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας δύο μηνών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών ενόψει του Πάσχα, ενώ ενέκρινε την προσωρινή διακοπή εργασιών καθώς και την ταυτόχρονη παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης για τα έργα ασφαλτόστρωσης στο Χαλκό και το Διακόφτι, για τα οποία υπήρξε Πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έκρινε ότι το πρακτικό της οικονομικής επιτροπής της προηγούμενης δημοτικής αρχής ήταν παράνομο. Η νέα δημοτική αρχή επεξεργάζεται ήδη τον τρόπο επίλυσης του ζητήματος αυτού, προκειμένου να απεμπλακούν και να ολοκληρωθούν τα δύο σημαντικά έργα.

το video της συνεδρίασης:

Δελτίο Τύπου: kythira.gr
Επιμέλεια δημοσίευσης: Παναγιώτης Μπαχτής
Φωτογραφίες - κάμερα: Βαλέριος Καλοκαιρινός - PhotoCerigo
Video: TSIRIGOTV.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου