Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ (ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΒΑΘΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΘΗΡΙΟ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟ ΤΟΥ Λ.Σ.-ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ ΚΑΨΑΛΙΟΥ κ.ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΔΥΟ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.(ΕΟΘ) ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΟΥΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 49 23 Ιανουαρίου 2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Με το από 08 Ιανουαρίου 2015 Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3079/2002 (311Α΄), του Π.Δ. 81/2012 (ΦΕΚ 139 Α΄), του Π.Δ. 37/2012 (ΦΕΚ 75Α΄), του άρθρου 20 του Ν.3865/2010 (ΦΕΚ 120Α΄) και έχοντας υπόψη το από 03−12−2014 Προεδρικό Διάταγμα περί προαγωγής δύο Σημαιοφόρων Λ.Σ. −ΕΛ.ΑΚΤ. αποφοίτων Σχολής Δοκίμων Λ/Φ, στον επόμενο βαθμό εκτός οργανικών θέσεων, τριάντα ημέρες πριν την κατάληψη τους από το όριο ηλικίας την 31−12−2014, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1695 Γ΄/17−12−2014 

1. Τίθενται σε αποστρατεία οι κάτωθι Ανθυποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος (Ε.Ο.Θ.), απόφοιτοι Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, επειδή την 31−12−2014 καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 45 και 47 και του 14 παρ.Ι(στ) του ν.3079/2002 σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 3 παρ.1(ζ) του Π.Δ. 58/2012 (ΦΕΚ 108Α΄) 

Α/Α A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ − ΟΝΟΜΑ − ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
1 2774 ΚΥΡΙΑΖΗΣ Νικόλαος του Χρήστου 
2 2729 ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ Γεώργιος του Πέτρου 

2. Οι ανωτέρω Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. δεν εγγράφονται στα στελέχη εφεδρείας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 παρ.3 του Π.Δ. 37/2012 (ΦΕΚ 75Α΄). (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: 1041108826/13−01−2015, 1069682518/13−01−2015, αντίστοιχα). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Πηγή: limenikadromena.blogspot.gr
Φωτογραφία: Βαλέριος Καλοκαιρινός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου