Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΈΚΤΑΚΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΡΩΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

Μέ βαθύτατη συγκίνησι καί λύπη ἀναγγέλουμε τόν αἰφνίδιο θάνατο τοῦ ἀειμνήστου πλέον ἀμέσου Προκατόχου μας, κυροῦ Κυρίλλου, Μητροπολίτου πρῴην Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων, ἐξ ἀνακοπῆς καρδίας, στό Πανεπιστημιακό Νοσοκομεῖο Λαρίσης, στήν ἐντατική τοῦ ὁποίου ἐνοσηλεύετο τίς τελευταῖες ἡμέρες, ἔπειτα ἀπό ἀπρόοπτη ἐπιδείνωσι τῆς ὑγείας του.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, τήν ὁποία διηκόνησε ἐπί 7ετία ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης Κύριλλος (1998-2005) μέ ἔνθεο ζῆλο καί πολλή ἀγάπη καί μέ ὑποδειγματική προσήλωσι στά Ποιμαντορικά του καθήκοντα, πενθεῖ ἀνθρωπίνως διά τήν αἰφνίδια κοίμησι καί μετάστασί του στά οὐράνια σκηνώματα, τά ἀγαπητά καί περιπόθητα, καί εὔχεται υἱϊκῶς τελεία ἀνάπαυσι ἐκ τῶν κόπων τῆς πολυμόχθου σαρκός του καί ἐκ τῆς παρατεταμένης χρονίου ἀσθενείας του, πλουσίαν δέ τήν παρά Κυρίου θείαν ἀμοιβήν, ἀνθ' ὧν ἐπί ἥμισυ καί πλέον αἰῶνα ἐμόχθησε καί προσέφερε ἐνζήλως στήν Ἁγία τοῦ Χριστοῦ μας Ἐκκλησία.
Μετά τήν αὐριανή Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς μετά τά Φῶτα (11-1-2015) θά ἠχήσουν πένθιμα οἱ κώδωνες τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν τῆς νήσου μας Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων.
Κατά δέ τήν ἡμέρα τῆς νεκρωσίμου Ἀκολουθίας (ἡ ὁποία θά ὁρισθῆ πιθανότατα διά τήν ἐρχομένην Δευτέραν 12-1-2015, θά ψαλῆ ἐπιμνημόσυνος δέησις εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας - Κυθήρων, παρουσίᾳ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν καί τῶν συμπολιτῶν μας, ἐνῶ ἡ ταπεινότης μου μαζί μέ ὡρισμένους Ἱερεῖς τῆς νήσου μας θά παρασταθοῦμε στήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία στήν Καρδίτσα.
Ἄς εἶναι αἰωνία καί μακαρία ἡ μνήμη τοῦ πολυσεβάστου μας Προκατόχου καί Ποιμενάρχου κυροῦ Κυρίλλου.Μέ βαθύτατο σεβασμό καί υἱϊκή ἀγάπη

Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Πηγή: imkythiron.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου