Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Η ΚΥΘΗΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (7.1.2015)

Η κ. Ελένη Λεοντσίνη του Γεωργίου, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 4257/20-11-2014 (ΦΕΚ 1765/29-12-2014, τ. Γ΄) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία) του Τομέα Φιλοσοφίας (με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Νεότερη Φιλοσοφία, Νεοελληνική Φιλοσοφία») του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορκίστηκε στις 07-01-2015 και ανέλαβε καθήκοντα την ίδια ημέρα.
Πηγή: Ελένη Λεοντσίνη (facebook)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου