Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Η ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 29.12.2016

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο το πρωί της 29ης Δεκεμβρίου υπό την Προεδρία του κ. Λάζαρου Βέζου.
Η συνεδρίαση ήταν η τελευταία του 2016 και είχε επείγοντα χαρακτήρα λόγω της φύσης των θεμάτων και της λήξης του οικονομικού έτους. Το Δ.Σ. ενέκρινε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου της ανάπλασης των Μητάτων, ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη κατασκευής του έργου, καθώς επιλύει σοβαρά τεχνικά και κατασκευαστικά ζητήματα της αρχικής μελέτης. Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και η καθυστέρηση της έναρξης κατασκευής του οφείλεται αποκλειστικά στην μεγάλη βραδύτητα με την οποία έγινε η επανένταξη του έργου στο νέο ΕΣΠΑ καθώς και στις γραφειοκρατικές απαιτήσεις εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής. Για την άμεση έναρξη των εργασιών εκκρεμεί η πληρωμή 2 λογαριασμών προς τον ανάδοχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός μηνός. Επίσης το Δ.Σ. χορήγησε παρατάσεις για την εκτέλεση και ολοκλήρωση έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, ενώ ενέκρινε τις δαπάνες για την τελετή κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Δήμου. Πριν τη λήξη της συνεδρίασης αντηλλάγησαν ευχές για το Νέο Έτος.
Μέσα στο 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε 21 φορές και έλαβε συνολικά 207 αποφάσεις και η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε 36 φορές και καταχωρήθηκαν συνολικά 114 αποφάσεις.
και το video της συνεδρίασης:


Επιμέλεια δημοσίευσης: Παναγιώτης Μπαχτής
Φωτογραφίες - κάμερα: Βαλέριος Καλοκαιρινός - PhotoCerigo
Δελτίο Τύπου: kythira.gr
Video: TSIRIGOTV.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου