Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17.12.2018

Τις συμβάσεις για την εκτέλεση δύο νέων δημοτικών έργων υπέγραψε ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Αθ. Χαρχαλάκης. Συγκεκριμένα:
1. Υπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών" με προϋπολογισμό μελέτης 20.000,00€. Ανάδοχος είναι ο Δημήτριος Μάρκος (Πολ. Μηχανικός-ΕΔΕ) και το ποσό της σύμβασης μετά την επιτευχθείσα έκπτωση ανέρχεται σε 18.799,99€. Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι 4 μήνες και το έργο αφορά στην αποκατάσταση και βελτίωση των δημοτικών οδών στον Άγιο Νικόλαο Μουδαρίου και στα Βιαράδικα.
2. Υπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "Πλακοστρώσεις Δημοτικών Οδών" με προϋπολογισμό μελέτης 53.000,00€. Ανάδοχος είναι η Κυράνη Πρωτοψάλτη (Πολ. Μηχανικός-ΕΔΕ) και το ποσό της σύμβασης μετά την επιτευχθείσα έκπτωση ανέρχεται σε 29.679,66€. Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι 4 μήνες και το έργο αφορά στην πλακόστρωση δημοτικών οδών στον οικισμό του Αβλέμωνα και στο Κάτω Χωρίο Ποταμού.

Πηγή: kythira.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου