Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20.12.2018

Τις συμβάσεις 2 νέων δημοτικών έργων υπέγραψε ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης.
Συγκεκριμένα:
1. Υπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "Διάνοιξη νέων γεωτρήσεων στις θέσεις Διστέρνια, Αγριοσυκία και Μαρκεσάκια" προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€ με το Φ.Π.Α. Ανάδοχος είναι ο Γεωλόγος - ΕΔΕ Ιωάννης Κανελλόπουλος. Το ποσό της σύμβασης μετά την επιτευχθείσα έκπτωση ανέρχεται σε 70.300,91€ με το Φ.Π.Α. και η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι οι 5 μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
2. Υπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "Συντήρηση Δημοτικών Κοιμητηρίων", προϋπολογισμού μελέτης 12.000,00€ με το Φ.Π.Α. Ανάδοχος είναι η Πολ.Μηχανικός-ΕΔΕ Θεανώ Χρήστου. Το ποσό της σύμβασης μετά την επιτευχθείσα έκπτωση ανέρχεται σε 7.438,13€ με το Φ.Π.Α. και η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι οι 4 μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου.

Πηγή: kythira.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου