Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝΟ Δήμος Κυθήρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 31.705,97€ (χωρίς ΦΠΑ).
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της “πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς”, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχει οριστεί η 24/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στα επισυναπτόμενα έγγραφα: ΕΔΩ

Πηγή: kythira.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου