Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΟΔΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Η ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ

Με Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου εγκρίθηκε η μελέτη και η χρηματοδότηση του αντίστοιχου έργου: "ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ - Μ.Π.Χ. ΚΑΙ Μ.Π.Ε. - ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ - ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ".

Μετά από εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας Αδαμαντίας Τζανετέα εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με την υπ΄ αριθμόν 85/6.3.2012 Απόφασή του τα Τεύχη Δημοπράτησης,  το Κτηματολόγιο και οι Πράξεις Αναλογισμού (4ο στάδιο) της Μελέτης: "ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ - Μ.Π.Χ. ΚΑΙ Μ.Π.Ε. - ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ - ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ" καθώς και η χρηματοδότηση κατασκευής του αντίστοιχου έργου με τον τίτλο "ΔΡΟΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ"  από το "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007 -2013".

Το τμήμα αυτό, σύμφωνα με δέσμευση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ της τρέχουσας περιόδου.

Η κα. Τζανετέα επισήμανε ότι με την ολοκλήρωση της παραπάνω μελέτης και την επικείμενη ένταξη του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα συνδεθούν απευθείας δύο πόλεις, η Μονεμβάσια και η Νεάπολη που είναι σημαντικοί προορισμοί  και τόνισε ότι  αρχίζει και φαίνεται η ολοκληρωμένη προσέγγισή μας για τις υποδομές, υλοποιώντας ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι - προϋπόθεση ανάπτυξης της  Ανατολικής Λακωνίας.

Πηγή: apela.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου