Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019

''ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ'' - ΤΟ ΈΡΓΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2014-2019 & Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2023

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2014-2019:
1. Νέος φωτισμός στην πλατεία, την είσοδο της Χώρας και το Parking. Το 2014 ο φωτισμός ήταν σχεδόν ανύπαρκτος και σε πολλά σημεία η πλήρης απουσία φωτισμού εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους
2. Νέος αστικός εξοπλισμός στο σύνολο της Κοινότητας: κάδοι, παγκάκια, καλαθάκια
3. Δρόμος Κοιμητηρίου Χώρας με απορροές ομβρίων και δίκτυο για νέο υπέργειο φωτισμό
4. Νέο αθλητικό κέντρο στο Μανιτοχώρι – προς έναρξη εργασιών. Προϋπολογισμός 510.000€ με χρηματοδότηση της Περιφέρειας
5. Παιδική Χαρά Χώρας
6. Επέκταση και αντιστήριξη Parking Χώρας
7. Δημοπράτηση ανάπλασης Belvedere με π/υ 120.000€ (ξεκινάει το Φθινόπωρο του 2019)
8. Ολοκλήρωση μελέτης ανάδειξης ΜΑΡΚΑΤΟ που λόγω της δικαστικής διένεξης δεν αξιοποιήθηκε
9. Ολοκλήρωση μελέτης συντήρησης παλαιού Επαρχείου που καθυστέρησε λόγω ενδελεχών ελέγχων εξακρίβωσης στατικής επάρκειας του κτηρίου
10. Ολοκλήρωση μελέτης ανακαίνισης Κτηνιατρείου
11. Σύνδεση Κυθ. Συνδέσμου με το δίκτυο αποχέτευσης (2019)
12. Συντήρηση δεξαμενών, αντλιοστασίων και βανοστασίων (υπό ολοκλήρωση)
13. Σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις (Φιλοσοφώφ, Συναυλίες κ.λπ.)
14. Συντηρήσεις σχολικών μονάδων, νέο ταρτάν στο ΔΣ Χώρας
15. 12ωρη λειτουργία του Κάστρου και του Αρχ. Μουσείου μετά και από παρεμβάσεις μας
16. Αγροτική οδοποιία - τσιμεντροστρώσεις
17. Εσωτερικές σημειακές πλακοστρώσεις στη Χώρα
18. Καινούργιοι κρουνοί και υδροστόμια (Μανιτοχώρι, Φυρόι)
19. Καινούργιες πινακίδες σήμανσης σε όλη την Κοινότητα
20. Gym Park στο Λύκειο
21. Ασφαλτοστρώσεις: Φελωτή, Στραπόδι
22. Καινούργια μπάρα στην είσοδο της Χώρας
23. Ανάδειξη και ευπρεπισμός περιπτέρων Κασάπη
24. Συντήρηση αγγλικής Γέφυρας Καψαλίου
25. Νέος χριστουγεννιάτικος στολισμός
26. Επαναφορά Γραφείου Τοπικής Κοινότητας Κυθήρων (είχε καταργηθεί)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2019-2023:
1. Ανάδειξη ΜΑΡΚΑΤΟ (η υλοποίηση της μελέτης προϋποθέτει την επίλυση της δικαστικής διένεξης)
2. Μεταφορά Α/Τ: αποδέσμευση υπάρχοντος κτηρίου - Νέο Πολιτιστικό και Εκθεσιακό Κέντρο μαζί με τη Βιτζαμάνειο Σχολή - θα εκπονήσουμε μελέτη πλήρους αποκατάστασης και ανάδειξης των κτηρίων
3. Μετεωρολογικός Σταθμός. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες αποδέσμευσης του χώρου από την Πολεμική Αεροπορία (Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας), τις οποίες ξεκινήσαμε το 2015. Υπάρχουν ανυπέρβλητα (προς το παρόν) νομικά ζητήματα
4. Κτηνιατρείο: συντήρηση (2019) και επίσκεψη κτηνιάτρου 2 φορές το μήνα
5. Συνολική ανάπλαση Χώρας. Επικαιροποιούμε την παλαιά μελέτη και εντάσσουμε την υπογειοποίηση όλων των δικτύων
6. Εσωτερική οδός έως τράπεζες
7. Ασφαλτοστρώσεις - οδοποιία
8. Φωτισμός περιφερειακού δρόμου Χώρας από είσοδο μέχρι Δ.Σ.
9. Υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού στο νέο αθλητικό κέντρο στο Μανιτοχώρι
10. Διαγράμμιση Parking Χώρας
11. Μεταφορά Ιατρείου στο κτήριο που σήμερα στεγάζει την Αναπτυξιακή στην είσοδο της Χώρας.


Πηγή: ''Κύθηρα Αντικύθηρα - Καινούργια Μέρα''

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου