Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΩΝ ΒΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΛΟΙΩΝ (16/12)

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16/12 στο παλαιό Δημοτικό  Σχολείο της Νεάπολης Βοιών, η παρουσίαση της μελέτης επιπτώσεων στον πυθμένα του κόλπου των Βατίκων από την αγκυροβολία πλοίων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 20 με 28 Μαΐου 2015 από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε από τον γεωλόγο - διευθυντή ερευνών στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας και συντονιστή του τμήματος Υποβρυχίων Δραστηριοτήτων του ΕΛΚΕΘΕ κ. Δημήτρη Σακελλαρίου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα αναφέρουν:
1) Βαρέα Μέταλλα
Τα ιζήματα έχουν χαμηλές περιεκτικότητες σε βαρέα μέταλλα και σε σύγκριση με τα διεθνή κριτήρια ποιότητας ιζημάτων χαρακτηρίζονται ως μη τοξικά για τους θαλάσσιους οργανισμούς.

2) Πετρελαιοειδή

Δεν διαπιστώθηκε ρύπανση από πετρελαιοειδή ή πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

3) Λιβάδια Ποδειδωνίας

Η κατάσταση των Λιβαδιών Ποσειδωνίας είναι εμφανώς πιεσμένη καθώς παρουσιάζει κατακερματισμένες δομές και αραιή κάλυψη. Σημαντική ένδειξη των πιέσεων που δέχονται τα Λιβάδια Ποσειδωνίας είναι και η απουσία τους από τον πυθμένα σε βάθη μεγαλύτερα των 12 - 15 μέτρων. Υπό κανονικές συνθήκες ένα αδιατάρακτο λιβάδι του Ιονίου και του Αιγαίου εξαπλώνεται σε βάθη μεγαλύτερα των 30 μέτρων.

4) Αλλόχθονα είδη

Διαπιστώθηκε η παρουσία του αλλόχθονου χλωροφύκους Caulerpa Taxifolia. Πρόκειται για ένα είδος του Ινδο - Ειρηνικού Ωκεανού με καταγεγραμμένη εισβολική συμπεριφορά στις βενθικές βιοκοινωνίες της Μεσογείου. Η μεταφορά/διασπορά του έχει επανειλημμένα σχετιστεί με την αγκυροβολία σκαφών.

5) Αγκυροβολία Πλοίων

Διαπιστώθηκε συστηματική και πολύ έντονη μηχανική διατάραξη του πυθμένα του κόλπου Βατίκων σε βάθη από περίπου 10 έως 12 μέτρα μέχρι τουλάχιστον 50 μέτρα. Η μηχανική διατάραξη του πυθμένα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην σύρση των αγκυρών και κυρίως των αλυσίδων των πλοίων, που αγκυροβολούν στον κόλπο των Βατίκων επί δεκαετίες και είναι ο κύριος παράγοντας της δραματικής υποχώρησης και συρρίκνωσης των Λιβαδιών Ποσειδωνίας.
Ένας δεύτερος παράγων, με σημαντικά μικρότερη συνεισφορά στη μηχανική διατάραξη του πυθμένα, είναι η σύρση αλιευτικών εργαλείων πιθανότατα από την αλιεία με βιντζότρατες στην παράκτια ζώνη του κόλπου Βατίκων, σε βάθη μικρότερα από 15 έως 20 μέτρα περίπου.
Ακολουθούν χαρακτηριστικές φωτογραφίες και η ηχητική καταγραφή ολόκληρης της παρουσίασης και των ερωτήσεων - απαντήσεων.


Το αλλόχθονο χλωροφύκος Caulerpa taxifolia που προέρχεται από τον Ινδο - Ειρηνικό Ωκεανό
Επιπτώσεις στον πυθμένα του κόλπου Βατίκων από την αγκυροβολία πλοίων
Περίπου 1000 πλοία σε ετήσια βάση αγκυροβολούν στον κόλπο των Βατίκων 
Τα Συμπεράσαμτα της έρευνας που ΕΛΚΕΘΕκαι το ηχητικό αρχείο ολόκληρης της παρουσίασης:Πηγή - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Μπαχτής - TSIRIGO FM 105,6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου