Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΥΘΕΙΟΥ ΠΥΡΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΤΡΗΣ.13/11

Ιδιαίτερη προσοχή στις παράκτιες περιοχές και κυρίως στο νησί των Κυθήρων.
Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και ανεξάρτητα από τις κατά τόπους καιρικές συνθήκες, απαγορεύεται η καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας, κάθε χρήση φλόγας καθώς και εργασίες που παράγουν θερμότητα ή σπινθήρες σε υπαίθριο χώρο από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους. Κατά τον μήνα Νοέμβριο και γενικά κατά τους χειμερινούς μήνες η καύση των υπολειμμάτων καλλιέργειας είναι επιτρεπτή α λ λ α ....
Όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς όπως η παρατεταμένη έλλειψη βροχής, οι άνεμοι και κυρίως οι βόρειοι η προσοχή των αγροτών πρέπει να είναι αυξημένη.
Αυξημένη προσοχή επίσης οφείλεται και όταν η καύση γίνεται σε περιοχές πλησίον δασικών εκτάσεων διότι η εξάπλωση της καύσης μπορεί να επιφέρει καταστροφική πυρκαγιά.
Οι παραβάτες είναι υπόλογοι και διώκονται σύμφωνα με την σχετική ποινική νομοθεσία.
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε έναρξη ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς ενημερώστε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στα τηλέφωνα 199 ή 2733 0 22199 ή το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο των Κυθήρων στον αριθμό 2736 0 33199 προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εξάπλωσή της στον συντομότερο χρόνο.

Κωνσταντίνος Γραφάκος
Διοικητής Π. Υ. Γυθείου Πύραρχος Κωνσταντίνος Καστρής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου