Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018

Η 23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 31/10 (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - VIDEO)

Συνεδρίασε το μεσημέρι της Τετάρτης 31/10 το Δημοτικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του κ. Λάζαρου Βέζου και με την παρουσία του Δημάρχου κ. Ευστρατίου Αθ. Χαρχαλάκη. Μεταξύ άλλων υπηρεσιακών θεμάτων, το ΔΣ αποδέχθηκε τις μελέτες για τρία πολύ σημαντικά έργα:
1. Αποδέχθηκε την επικαιροποιημένη μελέτη για την αναστήλωση του Αστικού Σχολείου Ποταμού, το οποίο θα διαμορφωθεί σε Κέντρο Πολιτισμού, Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου μας. Το έργο, που θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα CLLD/LEADER έχει συνολικό προϋπολογισμό 300.000€ και περιλαμβάνει την πλήρη αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού κτηρίου, την ανέγερση νέων χώρων υγιεινής και WC για ΑμΕΑ, την αρχιτεκτονική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, πλήρη ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση, φωτισμούς, φυτεύσεις κ.λπ. Με το προτεινόμενο έργο, που θα περιλαμβάνει και τον απαραίτητο εξοπλισμό, το κτήριο θα αποκτήσει μια χρήση που είναι συμβατή με τον μνημειακό χαρακτήρα του, αναδεικνύει και προβάλλει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του και, ταυτόχρονα είναι απολύτως αναγκαία για την ανάδειξη της σύγχρονης πολιτιστικής ταυτότητας των Κυθήρων.
2. Αποδέχθηκε το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την εκπόνηση των μελετών ολοκλήρωσης του Δημοτικού Ανοικτού Θεάτρου Ποταμού, προκειμένου να καταστεί λειτουργικό, ασφαλές, καλαίσθητο και αρχιτεκτονικά ενταγμένο στο τοπίο της περιοχής. Οι απαιτούμενες μελέτες είναι οι εξής:
- Αρχιτεκτονική μελέτη με σκοπό την αισθητική ένταξη του στεγασμένου χώρου στο τοπίο της περιοχής λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την λειτουργία του θεάτρου και την οριστική διαμόρφωση κλειστών στεγασμένων χώρων επιφανείας (καμαρίνια, τουαλέτες, αποθηκευτικοί χώροι).
- Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη για την διαμόρφωση τοπίου και περιβάλλοντος χώρου του ανοικτού θεάτρου.
- Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την δημιουργία εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης και άλλων απαραίτητων υποδομών.
- Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.
Το κόστος των μελετών ανέρχεται σε 40.000€ και θα δημοπρατηθούν άμεσα με συνοπτικό διαγωνισμό, ώστε να έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2019. Σημειώνεται ότι οι κατά καιρούς μομφές ότι η Δημοτική Αρχή «έκλεισε» το Θέατρο είναι εκτός πραγματικότητας, αφού το συγκεκριμένο έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν διαθέτει ασφάλεια με τα σημερινά δεδομένα και δεν δύναται να δέχεται κόσμο, καθώς δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας. Η Δημοτική Αρχή, φερόμενη με αίσθημα ευθύνης, χρηματοδοτεί όλες τις απαιτούμενες μελέτες για την ολοκλήρωση του έργου, προκειμένου να το εντάξει σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.
3. Παρέλαβε τις τελικές μελέτες για το έργο «Kατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Όχελλες και Αξιοποίηση Έργου Συλλογής Νερού και Η/Μ Εξοπλισμού» που εκπονήθηκαν από τον ανάδοχο μελετητή Πολιτικό Μηχανικό Κωνσταντίνο Κουρνιώτη και πληρώθηκαν με ίδιους πόρους του Δήμου μας.
Ο φάκελος της μελέτης περιλαμβάνει:
- Την οριστική Υδραυλική Μελέτη
- Τα Τοπογραφικά διαγράμματα
- Την Περιβαλλοντική μελέτη
- Τα Τεύχη Δημοπράτησης
Πλέον ο Δήμος μας διαθέτει πλήρεις μελέτες για το μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο, που έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.720.000€. Προβλέπεται η κατασκευή ταμιευτήρα συλλογής νερού στη θέση «Όχελλες» χωρητικότητας 5.000 κυβικών μέτρων καθώς και όλα τα απαραίτητα τεχνικά, υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα για την μεταφορά του νερού στη δεξαμενή του Ποταμού στη θέση «Άγιος Ηλίας». Με το έργο αυτό θα επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα επάρκειας νερού σε ένα μεγάλο μέρος του νησιού μας. Ο Δήμος, μόλις ληφθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, θα αναζητήσει χρηματοδότηση από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους. Σημειώνεται ότι για το έργο δεν υπήρχε ώριμη μελέτη, παρά μόνον η υδρογεωλογική έκθεση και ένας αρχικός (μη ρεαλιστικός) προϋπολογισμός.
Τέλος, το Δ.Σ. ενέκρινε την πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, την ανανέωση της σύμβασης με τον ΟΑΕΔ αλλά και την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Εγχώριο Περιουσία, για την ταμειακή και οικονομική εξυπηρέτηση της τελευταίας μέχρι την ολοκλήρωση της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.
Το σύνολο των θεμάτων ψηφίστηκαν ομόφωνα και από τις 4 παρατάξεις του Δ.Σ.Επιμέλεια δημοσίευσης: Παναγιώτης Μπαχτής
Κάμερα - επιμέλεια: Βαλέριος Καλοκαιρινός - PhotoCerigo
Φωτογραφία (αρχείου): Βαλέριος Καλοκαιρινός - PhotoCerigo
Δελτίο Τύπου: kythira.gr
Video: TSIRIGO TV

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου